459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Kulhání

Popis kulhání

Fyziologie (jak to má fungovat)

Chůze je základním pohybem člověka, který si osvojíme zhruba ve třech letech. Pro správnou chůzi je nutný zcela zdravý pohybový aparát se všemi kostmi, svaly a jejich nervy, rovnovážné ústrojí a mozkové centrum pro pohyb.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Kulhání, neboli napadání na jednu nohu, může být způsobeno velkým množstvím stavů. Jsou to poruchy kostního vývoje, kdy může být jedna končetina kratší, různé deformity páteře, nebo i stavy po úrazech s poškozením kosti nebo kloubu. Nejčastěji pacienti kulhají z důvodu odlehčení jedné končetiny, kde při zatížení vzniká bolest. Bolest může vycházet z kloubů, přímo z kostí, nebo i z měkkých tkání. Opačným příkladem jsou obrny nervů. Inervovaný nerv přestane fungovat a člověk pak nedokáže pohyb končetiny správně koordinovat.

Příčiny

Více...

  • skolióza páteře (pokřivení páteře do stran, bolest zad)
  • vymknutý kotník
  • artróza (bolest kloubu, ztuhlost, snížení pohybového rozsahu, může se objevit únava, horečka)
  • bolest paty, ostruha patní kosti (bolest pat a nohou, chodidel, kulhání, otok)
  • dětská mozková obrna (poruchy hybnosti, případně smyslové vady, změna psychiky)
  • cévní mozková příhoda, mrtvice mozku (strach, zmatenost, pokleslý jeden ústní koutek, jazyk k jedné straně, poruchy řeči, necitlivost jedné poloviny tváře, poruchy vidění, bolest hlavy, poruchy paměti, motání hlavy, poruchy pohybu jedné poloviny těla, ochrnutí)
  • roztroušená skleróza (poruchy citlivosti, výpadky koordinace, či mravenčení, šimrání, brnění končetin, třes, svalové křeče, únava, motání hlavy, poruchy vidění, mluvení, polykání, podrážděnost, deprese)

Příznaky

Kulhání může být zcela zjevné a pacient si ho může uvědomovat. Někdy objeví kulhání až ortoped, neurolog při vyšetření pro jinou příčinu. Nejčastěji díky nesouměrnému opotřebení podrážek na obuvi.

Komplikace

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léčba je odvislá od příčiny kulhání. Pokud jde o deformitu nebo vrozenou vadu, využívají se speciální pomůcky pro korekci: vložky do bot, zvýšení podrážky na jedné botě, korzet u skoliózy. Kulhání pro odlehčení nemocné končetiny je třeba předejít používáním berlí, aby se zamezilo rozvoji nesprávného stereotypu chůze a přetížení kyčlí a zad.

(Informační zdroje stránky)